Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Health Development s.r.o.

48310239

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Viestova 7B, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

28.06.2017

Nie je

13873

Oprávnená osoba

JUDr. Peter Múčka, advokátska kancelária s.r.o.

51338602

Hlboká cesta 1719/4, 93101 Šamorín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

21.09.2020

22.09.2020