Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MACHJAN SLOVAKIA s.r.o.

48079405

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Za traťou 1436/90, 082 71 Lipany, Slovenská republika

08.11.2017

Nie je

20624

Oprávnená osoba

Audit Accounting, s.r.o.

55065830

Letná 35, 07101 Michalovce, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.02.2023

24.02.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.11.2023

28.11.2023