Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13873

28.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.10.2019
28.06.2017 - 28.10.2019
28.06.2017 - 28.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.10.2019
22.02.2018
27.06.2017

11.08.2020

11.08.2020